Source: dangerousthings.com

Source: dangerousthings.com

Thanks KP and KMA

Source: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/maailman-ensimmainen-rahansiirto-ihmiseen-tehdaan-suomessa/3zPgTZRy

 

Tulevaisuudessa käteen voi syöttää vaikkapa bussikortin, passin, ajokortin, avaimet ja luottokortin.

Myymälä 2015 -tapahtumassa on luvassa huomenna historian havinaa, kun Bittiraha.fi:n toimitusjohtaja Henry Brade lähettää matkapuhelimella rahaa Digital Health Solutionsintoimitusjohtajan Pekko Vehviläisen käteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun ihmisessä olevaan mikrosiruun siirretään rahaa.

Vehviläisen käteen joulukuussa asennettuun mikrosiruun on tallennettu hänen bitcoin-lompakkonsa tiedot.

Maksuteknologia perustuu BitPay-yrityksen teknologiaan ja palveluun, jota Suomessa edustaa Bitcoinkaupat.com. Maksamiseen soveltuvan teknologian toimittaa Bittiraha.fi.

Mihin käsirahaa ja käsisiruja sitten tarvitaan?

Vehviläinen muistuttaa, että lemmikeillä on ollut tunnistesiruja ihon alla jo parikymmentä vuotta.

”Tämä on muistisiru, johon voi kirjoittaa tai lähettää dataa, kuten tässä tapauksessa nfc-teknologialla. Tulevaisuudessa käteen voi periaatteessa syöttää vaikkapa bussikortin, passin, ajokortin, avaimet ja vaikka luottokortin”, hän visioi.

”Sirun käyttö yleistynee vasta kymmenen vuoden kuluttua, mutta olisi todella mielenkiintoista testata sirua jo nyt esimerkiksi juuri bussiliikenteessä.”

Vehviläinen muistuttaa, että kyse on myös turvallisuudesta: biohakkerointi yleistyy ja toisaalta kädessä oleva virtuaalilompakko kulkee aina mukana. Siitä ei käyttäjän huomaamatta voi viedä rahaa tai tietoja.

Vielä Vehviläinen ei voi käyttää kättään maksamiseen, mutta sirulle voi jo lähettää rahaa ja sitä voi käyttää netin kautta.

”Yhdysvalloissa Dangerous Thingsin perustaja säilöö sirussa kotiavaimiaan ja avaa kädellään myös tietokoneen. Noin tuhannella ihmisellä on tiettävästi siruja, ja valtaosa heistä käyttää sitä esimerkiksi juuri avaimina”, Vehviläinen kertoo.

”Muu käyttö on lähinnä jonkun sovelluksen avaamista matkapuhelimessa. Kun kosketat kättä, haluttu sovellus matkapuhelimessa aukeaa. Näin voi helposti esimerkiksi soittaa tiettyyn numeroon. Kun autossa koskettaa telineessä olevaa matkapuhelinta, soitto käynnistyy ja puhut suoraan hands-freehen.”

Siru on noin 12 millimetriä pitkä, kaksi millimetriä paksu ja se maksaa noin sata dollaria.

”Asennus tuntui pieneltä nipistykseltä eikä siru ole haitannut mitenkään edes kamppailulajien harrastusta”, Vehviläinen kertoo.

 

ENGLISH translated version using Google translate:

In the future, the hand can enter, say, a bus card, passport, driving license, keys and credit card.

Shop 2015 event will be like tomorrow of history, when Bittiraha.fi:n CEO Henry Brade to send money to a mobile phone Digital Healthcare Solutions' CEO Pekko Vehviläinen hand. This is the first time in the world, the man the money is transferred to the microchip.

Vehviläinen hand in December installed on the microchip is stored in his bitcoin-wallet information.

Payment technology is based on BitPay company in technology and service, which is represented in Finland Bitcoinkaupat.com. The payment of appropriate technology to provide Bittiraha.fi.

What is a down payment and then hand the chips are needed?

Vehviläinen points out that pets have been identified chips under the skin for twenty years.

"This is a memory chip, which you can write or send data, such as in this case, the NFC technology. In the future, the hand can, in principle, to enter, say, a bus card, passport, driving license, keys, and even if the credit card, "he says.

"The use of the chip set to spread only after ten years, but it would be really interesting to test the chip already, for example, just a bus in traffic."

Vehviläinen points out that it is also about safety: Biohacking widespread and on the other hand, the virtual wallet is always with you. It is not the user noticing can take money or information.

Vehviläinen still can not be used for payment of his hand, but the chip may send money already and can be used via the internet.

"Dangerous Things in the United States the founder of storing chip kotiavaimiaan and opens his hand to the computer. Around a thousand people have reportedly chips, and the majority of them use it, for example, just as the keys ", she says.

"Any other use is essentially any application for opening mobile phone. When you touch the hand, the desired application from the mobile phone is opened. Thus, for example, can easily call a specific number. When the car touches the rack of the mobile phone, the call will start and you're talking directly to the hands-freehen. "

The chip is about 12 mm long, two millimeters thick, and it costs about a hundred dollars.

"The installation seemed small and pinches the chip is not hindered in any way, even martial arts hobby", she says.